مناقصه قطع و وصل برق بدهی معوقه مشترکین مصارف عادی توزیع نیروی برق استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان یزد

شماره آگهی ۶۰۳/۱۱۲/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۱۱۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه قطع و وصل برق بدهی معوقه مشترکین مصارف عادی شهرستان یزد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حسا سپهر ۲۱۹۵۰۹۵۹۰۶۰۰۴ بانک صادرات شعبه ماکار یزد / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی، ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز، مطالبات، چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۰:۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سایت -یزد بلوار شهید منتظر قائم امور تدارکات
آدرس ارسال مدارک : یزد بلوار شهید منتظر قائم دبیرخانه شرکت
۰۳۵۳۶۲۴۳۱۱۱-۳۶۲۴۸۹۸۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.yed.co.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : هدف و اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه قطع و وصل برق بدهی معوقه مشترکین مصارف عادی توزیع نیروی برق استان یزدمناقصه قطع و وصل برق بدهی معوقه مشترکین مصارف عادی توزیع نیروی برق استان یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن