مناقصه ارزیابی کیفی تهیه، ساخت، حمل، بارگیری، باراندازی و تحویل آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

شماره آگهی ۱۲/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۱۱۰۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تهیه، ساخت، حمل، بارگیری، باراندازی و تحویل ۴۰ کیلومتر لوله پلی اتیلن mm ۲۰۰، ۱۶۰، ۱۱۰، ۹۰ جهت آبرسانی به مناطق تحت پوشش -
شرایط : معرفی نامه مشتمل بر ذکر شمارهاقتصادی، شماره ثبت، کدپستی ۱۰ رقمی، شماره نمابر - فیش بانکی به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان / سپرده شركت در مناقصه ۵۷۴.۶۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۷ بانک سینا شعبه اکباتان و یا ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی و یا گواهی صادره از امور مالی شرکت و یا چک بانکی تضمینی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران در تهران، کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، بلوار اصلی، خیابان شهید علیرضا راسخ مهر (یکم غربی)، ساختمان شماره ۱
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرکهای غرب
۰۲۱۴۴۵۰۸۳۳۶-۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تهیه، ساخت، حمل، بارگیری، باراندازی و تحویل آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهرانمناقصه ارزیابی کیفی تهیه، ساخت، حمل، بارگیری، باراندازی و تحویل آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن