مناقصه ارزیابی کیفی بازسازی 500 ست تیغه و ریل پهلویی خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۱۱۳۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی بازسازی ۵۰۰ ست تیغه و ریل پهلویی سوزن در ایستگاه های تهران، گرمسار، یزد، میبد، بافق، کاشان، سیستان، اصفهان، سیرجان، تزرج، فین و انشعاب مانوری
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تا ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ تا ساعت ۱۵:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : آسیا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی بازسازی 500 ست تیغه و ریل پهلویی خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایرانمناقصه ارزیابی کیفی بازسازی 500 ست تیغه و ریل پهلویی خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن