استعلام برآوردقیمت میزکامپیوتر. ثمن اسناد خزانه اسلامی بند «و» بهزیستی استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام بهزیستی استان کردستان

شماره آگهی ۱۲۹۷۳۳۳۹۰۰۰۰۳۱
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۱۱۲۹۷۳۳۳۹۰۰۰۰۳۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : استعلام برآوردقیمت میزکامپیوتر. ثمن اسناد خزانه اسلامی بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۶ با نماد اخزا ۶۰۸ دارای سررسید ۹۸/۴/۱۱می باشد.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : سنندج بلوارشبلی کوچه خسروآباد اداره کل بهزیستی کردستان
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۷-۳۳۲۸۲۱۳۷ تلفن ۰۸۷-۳۳۲۳۳۸۳۵ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام برآوردقیمت میزکامپیوتر.  ثمن اسناد خزانه اسلامی بند «و» بهزیستی استان کردستاناستعلام برآوردقیمت میزکامپیوتر.  ثمن اسناد خزانه اسلامی بند «و» بهزیستی استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن