سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۲۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : واگذاری عملیات جایگاه های مرزی با برآورد ۱۳,۱۴۴,۸۱۳,۰۰۰
شرایط : صلاحیت کار از اداره کار و امور اجتماعی در سال ۹۷ - تکمیل فرمهای ارزیابی با مهر و امضا مدیرعامل یا اعضا هیات مدیره - ارایه کلیه مفاصاحساب قراردادهای مندرج شده در فرمهای ارزیابی - فرم تاییدیه اداره کار و امور اجتماعی استان به تاریخ سالجاری - برگه رضایتنامه از کارفرمایان قبلی - مدارک مرتبط شرکت خدماتی شامل اساسنامه، مدرک تحصیلی افراد، آگهی روزنامه، تغییرات و مشخصات هیات مدیره شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰ صبح الی ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰ صبح الی ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ راس ساعت ۱۱
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید - دریافت اسناد ارزیابی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ - تحویل اسناد ارزیابی ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ تا ساعت ۱۶ - اعلام شرکت های مجاز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبندبانه در
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )