سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۲۲۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : انجام خدمات آبداران شهرستان ..... با برآورد ۷,۸۹۸,۸۵۶,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی --- شرکتهای خدماتی دارای کد فعالیتی ۷ یا ۲ و ۴
تاریخ دریافت اسناد : سه روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور بهره برداری از تاسیسات ایستگاههای پمپاژ شبکه و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )