مناقصه احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک در شهرداری خرمشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری خرمشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۲۷۹۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک در سطح شهر با برآورد ۵,۱۳۹,۸۰۷,۲۵۳
شرایط : پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراجع ذیصلاح تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شده اند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۷۰۰۴ / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند یا وثیقه ملکی معادل ۸۵ درصد ارزش کارشناسی یا اصل فیش واریزوجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ الی ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ الی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خرمشهر بلوار امام خمینی شهرداری خرمشهر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۵۳۵۲۸۱۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://sajar.mporg.ir وب سایت
توضیحات : مرحله اول نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک در شهرداری خرمشهرمناقصه احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک در شهرداری خرمشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن