سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۹۶۲۹۶۷۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خريد مصالح ، حمل ، اجراء روكش پليمري از نوع پلي اورتان جهت پيست دوچرخه سواري رشت با برآورد ۱۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
توضیحات : (كد اقتصادي شركت توسعه ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳ – شناسه ملي :۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت : ۱۱۱۸۳۵ – كد پستي : ۱۹۹۵۶۱۴۱۱۱ – شماره شباي بانك مركزي ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۵۸۰۷۱۴۳۲۱۹ IR ) و موارد الف ب پ ج چ ح مندرج در اسناد مناقصه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خريد مصالح ، حمل ، اجراء روكش پليمري از
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )