سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان گلستان

شماره آگهی ۸/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۷۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه شهرک شیر محمدلی آق قلا برآورد هزینه تامین ملزومات ۱.۷۰۶.۸۸۳.۴۰۰ ریال و تضمین ۱۱۹.۴۸۱.۸۳۸ ریال --- برآورد اجرا ۱.۰۵۲.۷۹۳.۰۰۰ ریال و تضمین ۷۳.۶۹۵.۵۱۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره ۱۶۹۱۹۱۹۱۵۴ بانک ملت یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک : گرگان خیابان شهید بهشتی دبیرخانه شهید صلبی
۰۱۷۳۲۲۳۰۰۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.tcgolestan.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول - تجدید
منابع : امتیاز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه شهرک مخابرات استان گلستانمناقصه واگذاری طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه شهرک مخابرات استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن