سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری رشت منطقه یک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۶۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه ترمیم روسازی شامل رفع چاله و ترکهای آسفالتی واقع در ناحیه ۱ منطقه ۱ شهرداری رشت - برآورد ۳.۳۵۸.۹۸۰.۹۱۵ ریال - سپرده ۱۶۷.۸۹۹.۰۴۶ ریال - ۸ ماه --- ترمیم روسازی شامل رفع چاله و ترکهای آسفالتی واقع در ناحیه ۲ منطقه ۱ شهرداری رشت - برآورد ۲.۶۸۶.۳۸۴.۷۳۳ ریال - سپرده ۱۳۴.۳۱۹.۲۳۷ ریال - ۸ ماه --- ترمیم روسازی شامل رفع چاله و ترکهای آسفالتی واقع در ناحیه ۳ منطقه ۱ شهرداری رشت - برآورد ۳.۳۵۷.۹۸۰.۹۱۵ ریال - سپرده ۱۶۷.۸۹۹.۰۴۶ ریال - ۸ ماه ---
شرایط : پایه ۵ رشته راه - دارا بودن حداقل ۱ قرارداد مشابه در زمینه آسفالت (کارفرما خصوصی نباشد) به مبلغ اولیه پیمان به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال الزامیست - ارائه رضایت نامه از کارفرمای مرتبط با پروژه ها الزامیست - داشتن صلاحیت ایمنی کار الزامیست
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۴۸۵۸۱۷۳۰۰۱ بانک ملی شعبه شهرداری رشت
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۴.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : اداره حقوقی واقع در خیابان سعدی کوچه شهید فرقان بین ساختمان مرکزی شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان سعدی بعد از تقاطع خیابان معلم ساختمان شماره یک شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : سایه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ترمیم روسازی شامل رفع چاله و ترکهای آسفالتی واقع شهرداری رشت منطقه یکمناقصه ترمیم روسازی شامل رفع چاله و ترکهای آسفالتی واقع شهرداری رشت منطقه یک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن