سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۱۵۰۲-۳-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۳۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین METHanol, pure. ۹۹,۵% in lacouer lined drums تعداد ۱۰۰۰ عدد بشکه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ درج این آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز - کوی فدائیان اسلام نیوساید خیابان شهریور - خیابان شهریور - مجتمع تدارکات و امور کالا
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۲۲۴۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین METHanol, pure. 99,5% in lacouer lined drums تعداد شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوبمناقصه تامین METHanol, pure. 99,5% in lacouer lined drums تعداد شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن