سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اراک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۴۰۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۷-۰۴-۸: پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه یک شهرداری اراک - برآورد ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷-۰۴-۹: پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه دو شهرداری اراک - برآورد ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷-۰۴-۱۰: پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه سه شهرداری اراک - برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷-۰۴-۱۱: پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه چهار شهرداری اراک - برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷-۰۴-۱۲: پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه پنج شهرداری اراک - برآورد ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : شرکتهای دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه یا راه و باند و دارای رزومه مرتبط
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی (فرآیند ارجاع کار) یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری به شماره ۱۰۰۹۷۳۳۳۳۳۳۸ بانک شهر شعبه شهید بهشتی
تاریخ دریافت اسناد : از نشر بمدت ۱۲ روز
تاریخ ارسال مدارک : از نشر بمدت ۱۲ روز
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ راس ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری مرکز واقع در خیابان جهاد فاز ۲ شهرک شهید بهشتی شهرداری اراک
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری مرکز
۰۸۶۳۳۱۳۶۰۹۱-۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : افکار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 97-04-8: پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه شهرداری اراکمناقصه 97-04-8: پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه شهرداری اراک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن