سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دهیاری نهرمیان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۹۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه احداث بلوار با برآورد ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداکثر ظرفی کاری مجاز گرید ۵ راه و باند
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ کل پیمان ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار نوبت دوم تا ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۹از تاریخ انتشار نوبت دوم تا ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۸۶۴۳۸۴۲-۳۸۶۴۳۸۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث بلوار دهیاری نهرمیانمناقصه احداث بلوار دهیاری نهرمیان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن