سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بهشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۵۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ساماندهی رودخانه قائم با برآورد ۷,۲۳۷,۸۸۸,۱۷۳
شرایط : پیمانکاران دارای صلاحیت در رتبه ابنیه و آبیاری و زهکشی - آخرین تغییرات - اگهی روزنامه و شناسه ملی - کد اقتصادی - صلاحیت پیمانکاری - برگه صلاحیت ایمنی کار - معرفینامه و مهر شرکت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۶۱.۸۹۴.۴۰۸ ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب جاری ۰۱۰۸۰۱۳۲۷۲۰۰۷ سپرده شهرداری بهشهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی بهشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : مازندران بهشهر پارک ملت - شهرداری بهشهر دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ساماندهی رودخانه قائم  شهرداری بهشهرمناقصه ساماندهی رودخانه قائم  شهرداری بهشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن