سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری شیراز

شماره آگهی ۲۶۴/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۵۴۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A با برآورد ۴,۱۰۹,۵۳۳,۶۰۵
شرایط : صلاحیت معتبر مربوط با موضوع از اداره کار وامور اجتماعی استان فارس و ارائه صلاحیت سایر استانها باید به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد - مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضا اصلی هیات مدیره شرکت الزاما باید کارشناس فضای سبز یا کشاروزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهدآور و قراردادها
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : پس از نشر آگهی نوبت دوم الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ تا پایانوقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
آدرس خرید اسناد : شیراز، چهارراه خلدبرین، جنب پارک خلدبرین، امور مالی ، واحد قراردادها، شهرداری منطقه یک
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۷۱۳۶۴۷۶۰۶۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A  شهرداری شیرازمناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A  شهرداری شیراز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن