سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بلداجی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۵۲۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای جدولگذاری بلوار سی و شش متری دولت با برآورد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۸۳۴۶۴۱۵۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان چهارمحال و بخت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای جدولگذاری بلوار سی و شش متری دولت شهرداری بلداجیمناقصه واگذاری اجرای جدولگذاری بلوار سی و شش متری دولت شهرداری بلداجی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن