سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۷۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات ۲/۷۴-۲-۹۷: ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شماره سه لنجان به روش pc (دو مرحله ای) با برآورد ۲۶.۲۱۱.۶۴۷.۵۸۳ ریال و تضمین ۱.۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۱۲-۲-۹۷: انجام امور خدماتی، اداری، بهره برداری ستاد مرکزی و واحدهای خودگردان با ارزیابی کیفی با برآورد ۲۳۸.۸۲۱.۳۸۳.۱۰۲ ریال و تضمین ۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۱۳-۲-۹۷: تامین نیرو جهت حمل و نقل با ماشین آلات سنگین با ارزیابی کیفی با برآورد ۳۰.۸۹۴.۳۵۹.۲۱۲ ریال و تضمین ۱.۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ تا سات ۱۵:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه معاملات شرکت اتاق ۲۹۲
۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰-۸ داخلی ۳۳۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.abfaesfahan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات 2/74-2-97: ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب آب و فاضلاب استان اصفهانمناقصه واگذاری عملیات 2/74-2-97: ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب آب و فاضلاب استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن