سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۵۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی : ۲۰۰۹۷۰۰۱۰۱۰۰۰۰۳۵ : تکمیل مدرسه خیری ۱۶ کلاسه ام البنین - شفقت (چناران) گرگان با برآورد ۱۸.۷۹۴.۰۳۱.۵۵۴ ریال حداقل رتبه ۵ ابنیه --- ۲۰۰۹۷۰۰۱۰۱۰۰۰۰۳۶ : تکمیل مدرسه خیری مدنی (سجادیه) گرگان با برآورد ۱۲.۳۹۴.۳۶۱.۰۵۴ ریال حداقل رتبه ۵ ابنیه --- ۲۰۰۹۷۰۰۱۰۱۰۰۰۰۳۷: تکمیل مدرسه خیری ۳ کلاسه محمد آباد گرگان با برآورد ۳.۵۷۷.۴۷۲.۷۴۱ ریال با حداقل رتبه ۵ ابنیه --- ۲۰۰۹۷۰۰۱۰۱۰۰۰۰۳۸: تکمیل مدرسه خیری ۶ کلاسه شیر محمدی گنبد با برآورد ۹.۹۳۵.۰۲۳.۷۹۸ ریال با حداقل رتبه ۵ ابنیه --- ۲۰۰۹۷۰۰۱۰۱۰۰۰۰۳۹: تکمیل مدرسه خیری ۳ کلاسه کوزلی علی آباد با برآورد ۴.۲۰۱.۲۶۳.۰۷۸ ریال با حداقل رتبه ۵ ابنیه
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - حداقل ۵ ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- گرگان سایت اداری اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۷۳۲۴۸۰۰۴۰-۲-۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی : 
2009700101000035 : تکمیل مدرسه خیری 16 نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستانمناقصه ارزیابی کیفی : 
2009700101000035 : تکمیل مدرسه خیری 16 نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن