سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سیما منظر و فضای سبز شهری سیرجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۳۷۹۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی و عمرانی فضای سبز
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد کارپردازی سازمان واقع در بلوار شهید زندی نیا مجتمع سازمانی شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی و عمرانی فضای سبز سیما منظر و فضای سبز شهری سیرجانمناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی و عمرانی فضای سبز سیما منظر و فضای سبز شهری سیرجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن