سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۴۱۱۹۷۵۱۴۰۰۰۰۰۵۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : صدوربیمه سرقت،آتش سوزی،صاعقه، هر گونه خسارت عمدی و غیر عمدی سیل زلزله حوادث سیستم های نظارت تصویری اداره راهداری وحمل ونقل استان اصفهان
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام صدوربیمه سرقت،آتش سوزی،صاعقه، هر گونه خسارت عمدی و غیر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )