مناقصه انجام حسابرسی سالهای مالی 1395و 1396شهرداری شهرداری ارسنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ارسنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۴۶۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام حسابرسی سالهای مالی ۱۳۹۵و ۱۳۹۶شهرداری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب ۰۱۰۵۹۲۸۳۷۶۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه ارسنجان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز کاری از تاریخ درج نوبت اول
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور مالی شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۴۳۵۲۲۱۳۴-۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام حسابرسی سالهای مالی 1395و 1396شهرداری  شهرداری ارسنجانمناقصه انجام حسابرسی سالهای مالی 1395و 1396شهرداری  شهرداری ارسنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن