مناقصه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۰۱۶۸۰۰۰۰۰۳
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۴۹۶۳۰۴۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در نظر دارد با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات،همزمان فراخوان ارزیابی کیفی و شرکت در مناقصه ی تکمیل ساختمان مجتمع فرهنگی هنری سنندج (تالار مرکزی) را به پیمانکاران ذیصلاح از سازمان مدیریت و برنامه ریزی که دارای حداقل رتبه ۲ در رشته ابنیه و رتبه ۳ در رشته تاسیسات و تجهیزات میباشند را بر اساس فهرست بهای سال ۹۷ با اعمال کلیه ی ضرایب با برآورد نهایی ۰۴۰/۳۹۵/۳۲۸/۳۰۸ ریال برگزار نماید. از متقاضیان دعوت میشود ظرف مدت ۱۲ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس WWW.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا کلیه ی مراحل برگزاری فراخوان مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق همین سامانه انجام خواهد شد. با برآورد ۳۰۸
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
آدرس خرید اسناد : استان کردستان - شهرستان سنندج - خیابان توحید - بلوار زنده یاد خلیفه میرزا آغه غوثی - مجامع فرهنگی ،هنری فجر-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان - تلفن:۳۳۲۸۵۲۶۴ -۳۳۲۲۵۳۲۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستانمناقصه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن