سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۶۵۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : خرید مخازن پلاستیکی و کیسه پسماند آبی -- عملیات نگهداری پلهای مکانیزه در سطح منطقه -- امور مربوط به رفت و روب و جمع آوری پسماند و...
شرایط : مدارک شرکت اساسنامه، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات و... و سایر مدارک مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت جهت پیوست و تکمیل فرم و رعایت دستوراعلمل HSE و مسائل ایمنی بهداشتی شغلی و زیست محیطی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت چاپ اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید مخازن پلاستیکی و کیسه پسماند آبی با برآورد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )