سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 8 تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۶۵۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید مخازن پلاستیکی و کیسه پسماند آبی با برآورد ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات نگهداری پلهای مکانیزه در سطح منطقه با برآورد ۴.۸۶۸.۹۰۴.۶۰۰ ریال و سپرده ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه مجاز تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) امور مربوط به رفت و روب و جمع آوری پسماند ناحیه ۱ با برآورد ۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهی رتبه رشته رفت و روب و امور نظافت و جمع آوری پسماند از معاونت امور خدمات شهری شهرداری تهران سازمان مدیریت پسماند و دارای ظرفیت مجاز کاری) --- امور مربوط به رفت و روب و جمع آوری پسماند ناحیه ۲ با برآورد ۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهی رتبه رشته رفت و روب و امور نظافت و جمع آوری پسماند از معاونت امور خدمات شهری شهرداری تهران سازمان مدیریت پسماند و دارای ظرفیت مجاز کاری) --- امور مربوط به رفت و روب و جمع آوری پسماند ناحیه ۳ با برآورد ۵۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهی رتبه رشته رفت و روب و امور نظافت و جمع آوری پسماند از معاونت امور خدمات شهری شهرداری تهران سازمان مدیریت پسماند و دارای ظرفیت مجاز کاری) --- توسعه و بازپیرایی فضای سبز در سطح منطقه با برآورد ۲.۸۴۱.۹۸۴.۲۲۵ ریال و سپرده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه مجاز و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- تهیه مبلمان شهری و تجهیزات بوستانها در سطح منطقه با برآورد ۷.۲۷۸.۰۹۹.۱۵۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- طراحی و اجرای شبکه آبرسانی در سطح منطقه با برآورد ۳.۷۳۴.۹۹۴۸.۶۲۱ ریال و سپرده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه مجاز و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامهر یزی کشور)
شرایط : مدارک شرکت اساسنامه، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات و... و سایر مدارک مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت جهت پیوست و تکمیل فرم و رعایت دستوراعلمل HSE و مسائل ایمنی بهداشتی شغلی و زیست محیطی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۱۰۰۴۵۷۵۴۵۱ بانک شهر شعبه میدان نوبت کد ۲۱۲
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : نارمک، میدان نبوت، ساختمان شهرداری منطقه ۸، طبقه دوم، امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : نارمک، میدان نبوت، ساختمان شهرداری منطقه ۸، طبقه دوم، امور قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل http://region8.tehran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت چاپ اول
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید مخازن پلاستیکی و کیسه پسماند آبی با برآورد شهرداری منطقه 8 تهرانمناقصه خرید مخازن پلاستیکی و کیسه پسماند آبی با برآورد شهرداری منطقه 8 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن