سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه کمیته امداد امام خمینی استان ایلام

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۶۵۰۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام امورات حمل و نقل کارکنان در ماموریت های اداری در سال ۱۳۹۷ در سطح استان ا
شرایط : گواهی صلاحیت و رتبه بندی معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۱۳۹۵۹۹۲۰۰۳ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۱۳۹۵۹۹۲۰۰۳ بانک ملی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۸ الی ۱۵/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا سایت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - شهر ایلام، میدان دفاع مقدس، حراست کمیته امداد امام خمینی (ره)
۰۸۴۳۲۲۲۳۳۳۵-۳۲۲۲۴۳۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : نشریات استان ایلام
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام امورات حمل و نقل کارکنان در ماموریت کمیته امداد امام خمینی استان ایلاممناقصه واگذاری انجام امورات حمل و نقل کارکنان در ماموریت کمیته امداد امام خمینی استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن