مناقصه واگذاری خرید خدمات خودروهای سواری در اختیار جهت انجام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۷۱۳۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خرید خدمات خودروهای سواری در اختیار جهت انجام امور اداری به تعداد (۱۲ دستگاه) جهت ستاد دانشگاه و مراکز تابعه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبای ۲۱۷۸۴۶۹۰۰۷۰۰۴ نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه شهید بهشتی / سپرده شركت در مناقصه ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت اول ۴ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : از نوبت دوم به مدت ۱۰ روز کاری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اوین - بلوار دانشجو - بن بست کودکیار - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- حراست دانشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خرید خدمات خودروهای سواری در اختیار جهت انجام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمناقصه واگذاری خرید خدمات خودروهای سواری در اختیار جهت انجام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن