مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته شهرداری ساوه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ساوه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۷۳۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته با برآورد ۱۰,۴۶۲,۲۹۹,۸۴۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۲۳.۱۱۴.۹۹۲ ریال به حساب شماره ۳۹/۱۶۰۸۹۶۸۵ نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساوه یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ تا ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۸۶۴۲۲۲۲۸۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته  شهرداری ساوهمناقصه واگذاری بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته  شهرداری ساوه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن