سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۷۲۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی - ساخت مخزن FA-۶۰۱ بدون پایه های مربوطه
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - ساخت مخزن FA-601 بدون پایه های
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )