مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خودرو حمل استانداری فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه استانداری فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۲۸۷۰۰۰۰۰۴
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۶۹۶۳۰۵۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خودرو حمل زباله نیمه سنگین
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
آدرس خرید اسناد : شیراز استانداری فارس
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : معادل ۱۵ درص کل مبلغ خودرو به صورت نقدی پرداخت و مابقی به صورت اسناد خزانه با نماد ۶۲۴و سر رسید ۲۵/۶/۱۳۹۹ پرداخت خواهد شد
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خودرو  حمل استانداری فارسمناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خودرو  حمل استانداری فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن