مناقصه مدیریت و اداره امور انبار اکبرآباد پشتیبانی امور دام استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام استان فارس

شماره آگهی ۱۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۷۸۲۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه مدیریت و اداره امور انبار اکبرآباد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شبا ۳۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۸۰۴۰۰۶۰۸۷ IR / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۲۱۷۳۹۸۳۰۰۵۰۰۸ بانک ملی یا ضمانتنامه بانکی و یا اوراق مشارکت بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴/۳۰ روز ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴/۳۰ روز ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -- شیراز بلوار شهید چمران روبه روی بیمارستان حافظ اداره کل پشتیبانی اموردام فارس
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۷۱۳۶۴۶۱۸۳۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مدیریت و اداره امور انبار اکبرآباد پشتیبانی امور دام استان فارسمناقصه مدیریت و اداره امور انبار اکبرآباد پشتیبانی امور دام استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن