سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 14 تهران

شماره آگهی ۳۴-۰۲-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۹۱۹۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی با برآورد ۲.۴۹۷.۶۸۹.۱۵۴ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- خرید گاردریل با متعلقات با برآورد ۲.۵۰۸.۲۵۶.۸۸۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه و نصب نرده ایمنی و کارهای فلزی در سطح منطقه با برآورد ۲.۵۰۹.۵۰۸.۷۳۴ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه مصالح و اجرای علائم افقی (خط کشی و...) با برآورد ۸.۹۹۹.۰۴۱.۸۳۸ ریال و سپرده ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه حداقل رتبه ۴ معتبر در رسته راه و ترابری یا ابنیه و ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تعمیر، نگهداری و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی معابر، مسیرهای اتوبوس و دوچرخه در سطح نواحی ۱ و ۲ و ۳ با برآورد ۲.۵۰۹.۷۶۰.۲۵۶ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه و نصب هندریل در سطح منطقه با برآورد ۲.۵۰۹.۹۸۵.۹۵۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه، نصب و حمل حفاظ بتنی (نیوجرسی) در سطح منطقه با برآورد ۲.۵۰۸.۸۱۲.۴۰۹ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- نصب و نگهداری گاردریل های سطح منطقه با برآورد ۲.۵۰۵.۶۸۷.۶۳۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه، نصب و نگهداری سرپناه های خطوط BRT (سامانه اتوبوسهای تندرو) سطح منطقه با برآورد ۳.۴۹۷.۶۹۱.۱۳۸ ریال و سپرده ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تعمیر و نگهداری و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی معابر، مسیرهای اتوبوس و دوچرخه در سطح نواحی ۴ و ۵ و ۶ با برآورد ۲.۵۰۹.۷۶۰.۲۵۶ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- احداث فضای سبز قصر فیروزه با برآورد ۲.۷۴۱.۴۳۵.۴۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت ظرفیت کاری و سقف ریالی مجاز) --- احداث و بازپیرایی بزرگراه امام علی (ع) با برآورد ۴.۹۵۱.۱۸۹.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت ظرفیت کاری و سقف ریالی مجاز) --- احداث و بازپیرایی فضای سبز سطح نواحی با برآورد ۳.۳۳۷.۸۰۹.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت ظرفیت کاری و سقف ریالی مجاز) --- عملیات رنگ آمیزی المانهای شهری در سطح منطقه با برآورد ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط با کار و دارای ظرفیت کار و صلاحیت فنی انجام عملیات مذکور از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری حوزه معاونت خدمات شهری یا سازمان زیباسازی شهرداری تهران ) --- خرید و نصب المانهای پارکی با برآورد ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (اشخاص حقوقی واجد شرایط با یک نمونه قرارداد مشابه) --- عملیات بازسازی ساختمان های اداری سطح نواحی ۱ و ۲ و ۳ و ۶ با برآورد ۴.۳۴۷.۳۰۷.۱۵۸ ریال و سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر پایه پنج در رسته ابنیه در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- عملیات بازسازی و ایمن سازی آب نماهای سطح منطقه با برآورد ۲.۰۸۳.۲۱۶.۳۵۰ ریال و سپرده ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر پایه پنج در رسته ابنیه در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- عملیات احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه با برآورد ۴.۹۹۹.۳۶۴.۲۶۷ ریال و سپرده ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه صلاحیت معتبر پایه پنج در رسته ابنیه در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۱۴ بانک شهر شعبه شهید سپهبد قرنی / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۱۰۰۵۰۶۰۰۸۱ بانک شهر شعبه شهرداری منطقه ۱۴
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بزرگراه شهید محلاتی، خیابان نبرد جنوبی، بعد از چهارراه زمزم، طبقه همکف، ساختمان شماره یک (ساختمان شهید پور اجاقی)، واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه منطقه
۰۲۱۹۶۰۴۰۳۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی با برآورد 2.497.689.154 ریال شهرداری منطقه 14 تهرانمناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی با برآورد 2.497.689.154 ریال شهرداری منطقه 14 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن