مناقصه واگذاری حمل و نقل عمومی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - هما
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - هما

شماره آگهی ۱۰۹۳۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۹۲۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حمل و نقل عمومی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما از نقاط مختلف شهر تهران و حومه به ادارات مرکزی واقع در فرودگاه مهرآباد و بالعکس
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۵۷۰۵۹۸۹۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲.۶۶۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ تا ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ تا ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : تهران، فرودگاه مهراباد، ادارات مرکزی هما، ساختمان پشتیبانی، واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیبانی، اطاق ۳۰۱
آدرس ارسال مدارک : تهران، فرودگاه مهراباد، ادارات مرکزی هما، ساختمان پشتیبانی، واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیبانی، اطاق ۳۰۱
۰۲۱۴۶۶۲۴۱۴۵-۴۶۶۲۴۴۳۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// iets.mporg.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری حمل و نقل عمومی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - همامناقصه واگذاری حمل و نقل عمومی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - هما
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن