سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۹۲۷۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور راهنمایی موزه های سطح استان - دفاتر گردشگری و بازدید از تاسیسات گردشگری با برآورد ۹,۶۰۴,۹۵۲,۳۵۲
شرایط : گواهینامه تایید صلاحیت کار از وزارت تعغاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۸۰.۲۴۷.۶۱۸ ريال
تاریخ دریافت اسناد : لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- مشهد بلوار شهید صادقی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی واحد قرارادها
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- دبیرخانه اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
۰۵۱۳۷۲۶۹۵۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور راهنمایی موزه های سطح استان - دفاتر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضویمناقصه انجام امور راهنمایی موزه های سطح استان - دفاتر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن