سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان اصفهان

شماره آگهی ۹۷/۱۶۲۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۹۲۵۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید انواع کنتور (تک فاز دیجیتالی - سه فاز فهام - سه فاز اتصال مستقیم)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری سپهر صادرات شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷ / سپرده شركت در مناقصه ۲.۵۵۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری سپهر صادرات ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷ و یا ضمانتنامه بانکی معتبر و یا ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی و یا گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۷/۳۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اصفهان، چهارباغ بالا خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
۰۳۱۳۶۲۷۳۰۱۱-۱۳ داخلی ۴۲۷۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.epedc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید انواع کنتور (تک فاز دیجیتالی - سه فاز توزیع نیروی برق استان اصفهانمناقصه خرید انواع کنتور (تک فاز دیجیتالی - سه فاز توزیع نیروی برق استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن