سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۹۴۲۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : واگذاری مدیریت امور انبارها
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰/۳۰
توضیحات : نوبت اول - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مدیریت امور انبارهای استیجاری و امانی استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )