سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مهندسی و توسعه گاز ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۹۳۰۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه وگذاری خدمات ایمنی و اتش نشانی مجتمع انبارهای شهید طاهری در تهران با برآورد ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۳۰ روز از تاریخ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز بعد از توزیع اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲ روز بعد از دریافت پیشنهادات
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۱۳۱۴۴۹۱-۸۱۳۱۳۵۴۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.nigceng.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه وگذاری خدمات ایمنی و اتش نشانی مجتمع انبارهای شهید مهندسی و توسعه گاز ایرانمناقصه وگذاری خدمات ایمنی و اتش نشانی مجتمع انبارهای شهید مهندسی و توسعه گاز ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن