سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رباط کریم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۹۴۱۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حفظ نگهداری فضای سبز شهر رباط کریم به مدت یک سال شمسی به بخش خصوصی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت یک فقره چک تضمینی یا چک بین بانکی به حساب شماره ۰۲۱۷۰۴۸۱۰۳۰۰۴ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از درج آگهي مرحله دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : رباط کریم جنب شهرداری - پارک معلم، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رباط کریم، واحد امور پیمانها و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۵۶۴۱۰۷۹۲-۵۶۴۳۲۲۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : رویش ملت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری حفظ نگهداری فضای سبز شهر رباط کریم به سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رباط کریممناقصه واگذاری حفظ نگهداری فضای سبز شهر رباط کریم به سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رباط کریم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن