مناقصه تامین تعداد 9 دستگاه خودروی مورد نیاز خود و مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۹۸۲۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین تعداد ۹ دستگاه خودروی مورد نیاز خود و شعب تابعه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک فقره ضمانانمه شرکت و یا یک فقره چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : حداکتر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
آدرس خرید اسناد : خیابان قرنی دایره خدمات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود.
منابع : روزگار ما
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین تعداد 9 دستگاه خودروی مورد نیاز خود و مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمانمناقصه تامین تعداد 9 دستگاه خودروی مورد نیاز خود و مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن