سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۹۸۲۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : تامین خودرو
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : حداکتر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین تعداد 9 دستگاه خودروی مورد نیاز خود و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )