سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۱۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : خرید خدماتحمل و نقل ساختمانهای این شرکت با برآورد ۲۲,۳۶۱,۸۴۴,۰۲۸
شرایط : ارائه معرفینامه - داشتن شخصیت حقوقی مستقل - داشتن تجهیزات و امکانات و تخصص لازم و توانایی انجام کار مطابق استانداردهای رایج در صنعت نفت - ارائه اگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات - ارائه شناسه مالی و شماره اقتصادی - انطباق موضوع مناقصه با موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه - ارائه اگهی تاسیس و اگهی آخرین تغییرات - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی
تاریخ دریافت اسناد : تاپایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از آخرین روز توزیع اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای - دریافت اسناد ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - تحویل اسناد و مدارک درخواستی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدماتحمل و نقل ساختمانهای این شرکت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )