سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شورای اسلامی شهر جعفرآباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۴۳۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حسابرسی اسناد مالی سال ۱۳۹۶ شهرداری جعفرآباد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۷۵۷۸۹۴۷۰۰۳ نزدبانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز بعد از نشر آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات : یک روز بعد از انقضای مهلت مقرر راست ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : دفتر شورای شهر و یا شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۵۳۲۸۸۲۵۲۳-۳۲۸۸۳۱۴۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری حسابرسی اسناد مالی سال 1396 شهرداری جعفرآباد شورای اسلامی شهر جعفرآبادمناقصه واگذاری حسابرسی اسناد مالی سال 1396 شهرداری جعفرآباد شورای اسلامی شهر جعفرآباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن