مناقصه واگذاری امور مشاغل تخصصی و بهداشتی، مراکز معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

شماره آگهی ۰۹-۰۴/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۴۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور مشاغل تخصصی و بهداشتی، مراکز معاونت بهداشتی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۳۸۵۳۲۶۳۶۰۰۱ بانک رفاه شعبه مرکزی ایرانشهر / سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۵۳.۵۲۴.۷۸۰ ریال واریز به حساب سپرده ۶۶۳۵۲۸۰۰ بانک رفاه کارگران شعبه خاتم الانبیا (ص) و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ راس ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سایت ملی مناقصات و یا سایت دانشکده و یا سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر، بلوار امام خمینی، نبش امام خمینی ۴۶، ستاد مرکزی دانشکده، دفتر امور حقوقی
آدرس ارسال مدارک : سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر، بلوار امام خمینی، نبش امام خمینی ۴۶ ستاد مرکزی دانشکده، دبیرخانه محرمانه واحد حراست
۰۵۴۳۷۲۱۳۸۹۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور مشاغل تخصصی و بهداشتی، مراکز معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهرمناقصه واگذاری امور مشاغل تخصصی و بهداشتی، مراکز معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن