مناقصه عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری شهرداری منطقه 18
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 18

شماره آگهی ۱۱-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۳۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه یک با برآورد ۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیهدو با برآورد ۳۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه سه با برآورد ۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه چهار با برآورد ۳۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه پنج با برآورد ۲۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه شش با برآورد ۲۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه هفت با برآورد ۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات خرید و نصب مبلمان پارکی با برآورد ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- سرویس و نگهداری پل های عابرپیاده مکانیزه با برآورد ۳.۲۷۱.۵۱۴.۲۰۰ ریال و سپرده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : ردیف های ۱ الی ۷ گواهینامه معتبر پیمانکاری در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند صادره از حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران --- ردیف ۸ درایا سابقه کار مرتبط با شهرداری تهران --- ردیف ۹ دارا بودن گواهینامه توان فنی وص لاحیت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه مرتبط با پیمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه حساب جاری شماره ۱۰۰۴۵۲۲۰۶۵ نزد بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداثکر ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جاده ساوه ابتدای شهرک ولیعصر ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۱۸ واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری شهرداری منطقه 18مناقصه عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری شهرداری منطقه 18
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن