مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) برخی از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

شماره آگهی ۸/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۴۱۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) برخی از واحدهای تابعه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۸۳۵۴۹۰۴۰۰۳ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی به حساب ۰۱۱۰۹۰۱۵۱۶۰۰۷ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ الی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سایت دانشگاه
آدرس ارسال مدارک : واحد حراست دانشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.LUMS.AC.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : عصر ایرانیان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) برخی از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستانمناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) برخی از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن