مناقصه احداث حوضچه آرامش شهرک آزادگان شهرداری لواسان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری لواسان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۲۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه احداث حوضچه آرامش شهرک آزادگان
شرایط : حداقل رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات - ارائه معرفینامه رسمی شرکت به همراه مدارک صلاحیت و رتبه بندی (کپی برابر اصل) و اظهار ظرفیت آزاد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۵.۳۴۹.۰۰۰ ریال یک فقره ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری یا واریز نقدی به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۴۲۹۰۰۵ نزد بانک ملی لواسان بنام این سازمان
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری لواسان واقع در لواسان میدان امام خمینی ساختمان مرکزی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۷۶۶۱۰۰۰ داخلی ۳۰۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث حوضچه آرامش شهرک آزادگان  شهرداری لواسانمناقصه احداث حوضچه آرامش شهرک آزادگان  شهرداری لواسان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن