مناقصه لکه گیری و مرمت آسفالت معابر نواحی 1 و شهرداری منطقه 16 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 16 تهران

شماره آگهی ۳۳-۲۹/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۳۶۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه لکه گیری و مرمت آسفالت معابر نواحی ۱ و ۶ با برآورد ۱۱.۳۵۳.۵۷۸.۸۷۸ ریال و سپرده ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- لکه گیری و مرمت آسفالت معابر نواحی ۲ و ۴ با برآورد ۱۲.۰۴۱.۵۰۶.۲۷۲ ریال و سپرده ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- لکه گیری و مرمت آسفالت معابر نواحی ۳ و ۵ با برآورد ۱۲.۰۴۱.۵۰۶.۲۷۲ ریال و سپرده ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- لکه گیری و مرت جداول ، انهار و پیاده روهای سطح نواحی ۱ و ۲ و ۶ با برآورد ۷.۵۶۸.۸۵۵.۹۱۸ ریال و سپرده ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- لکه گیری و مرت جداول ، انهار و پیاده روهای سطح نواحی ۳ و ۴ و ۵ با برآورد ۷.۵۶۸.۸۵۵.۹۱۸ ریال و سپرده ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۴ در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی -- رتبه ۵ در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به حساب سپرده ۱۰۰۴۵۵۹۵۱۳ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// region16.tehran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه لکه گیری و مرمت آسفالت معابر نواحی 1 و شهرداری منطقه 16 تهرانمناقصه لکه گیری و مرمت آسفالت معابر نواحی 1 و شهرداری منطقه 16 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن