مناقصه عملیات واگذاری عملیات اجرائی رفت و روب و جمع شهرداری منطقه 14 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 14 تهران

شماره آگهی ۴۰-۰۳-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۳۵۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات واگذاری عملیات اجرائی رفت و روب و جمع آوری پسماند سطح ناحیه یک با برآورد ۳۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه معتر در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از سوی حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست --- عملیات واگذاری عملیات اجرائی رفت و روب و جمع آوری پسماند سطح ناحیه دو با برآورد ۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه معتر در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از سوی حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست --- عملیات واگذاری عملیات اجرائی رفت و روب و جمع آوری پسماند سطح ناحیه سه با برآورد ۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه معتر در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از سوی حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست --- عملیات واگذاری عملیات اجرائی رفت و روب و جمع آوری پسماند سطح ناحیه چهار با برآورد ۳۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه معتر در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از سوی حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست --- عملیات واگذاری عملیات اجرائی رفت و روب و جمع آوری پسماند سطح ناحیه پنج با برآورد ۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه معتر در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از سوی حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست --- عملیات واگذاری عملیات اجرائی رفت و روب و جمع آوری پسماند سطح ناحیه شش با برآورد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال گواهینامه معتر در رشته رفت و روب و جمع آوری پسماند از سوی حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست با برآورد ۱۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب ۲۱۱۴ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره ۱۰۰۵۰۶۰۰۸۱ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بزرگراه شهید محلاتی خیابان نبرد جنوبی بعد از چهار راه زمزم طبقه همکف ساختمان شماره یک (ساختمان شهید پور اجاقی) واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : بزرگراه شهید محلاتی خیابان نبرد جنوبی بعد از چهار راه زمزم طبقه همکف ساختمان شماره یک (ساختمان شهید پور اجاقی) واحد قراردادها
۰۲۱۹۶۰۴۰۳۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات واگذاری عملیات اجرائی رفت و روب و جمع شهرداری منطقه 14 تهرانمناقصه عملیات واگذاری عملیات اجرائی رفت و روب و جمع شهرداری منطقه 14 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن