مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت جهت معابر شهرداری نجف آباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نجف آباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۵۲۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت جهت معابر مناطق شهرداری نجف آباد به شرح: خرید و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه ۱ با برآورد ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه ۲ با برآورد ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----خرید و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه ۳ با برآورد ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه ۴ با برآورد ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه ۵ با برآورد ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : حداقل پایه ۵ در رشته راه و ترابری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه فیش واریزی به حساب ۰۱۰۴۵۴۴۱۵۰۰۰۲ و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری نجف آباد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : چاپ اول- نوبت دوم
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت جهت معابر شهرداری نجف آبادمناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت جهت معابر شهرداری نجف آباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن