مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۶۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یک دستگاه ام ار آی بیمارستان شهید رجایی
شرایط : گواهینامه معتبر ازاداره کل تجهیزات پزرکش کشور مبنی بر مجاز بودن بر واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور --- گواهینامه مبنی بر انحصاری بودن شرکت کمپانی سازنده در ایران --- اصل فیش ورایزی و معرفی نامه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال برای هر یک از مناقصه ها و واریز به حساب درآمد دانشگاه به شماره ۳۷۱۶۸۵۵۱ باک رفاه / سپرده شركت در مناقصه ۲.۷۷۶.۳۶۰۰.۰۰۰ ريال واریز به حساب شماره ۳۷۱۶۷۳۳۹ بانک رفاه یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : خیابان نواب شمالی مجتمع ادارات ستاد مرکزی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸۳۳۳۷۵۱۶۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - بار اول
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینمناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن