مناقصه واگذاری امور 200973489000031 لکه گیری و روکش آسفالت محور راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۵۳۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور ۲۰۰۹۷۳۴۸۹۰۰۰۰۳۱ لکه گیری و روکش آسفالت محور آمل- محمود آباد با برآورد ۳۴.۴۲۳.۱۶۱.۹۹۴ ریال و تضمین ۱.۷۲۱.۱۵۸.۱۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۴۸۹۰۰۰۰۳۰ لکه گیری و آسفالت محور ساری - قائمشهر با برآورد ۱۹.۴۶۱.۷۸۴.۴۵۲ ریال و تضمین ۹۷۳.۰۸۹.۲۲۳ ریال
شرایط : دارا بودن حداقل رتبه ۵ در رشته راه و ترابری
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۱۱۳۳۳۲۶۰۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور 200973489000031 لکه گیری و روکش آسفالت محور راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندرانمناقصه واگذاری امور 200973489000031 لکه گیری و روکش آسفالت محور راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن