مناقصه ارزیابی کیفی اجرای لوله گذاری خط انتقال پروژه آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران

شماره آگهی ۱۷۵۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۵۳۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی اجرای لوله گذاری خط انتقال پروژه آبرسانی مجتمع دابوی شمالی شهرستان محمودآباد با برآورد ۴۵.۹۴۶.۴۵۹.۴۱۵ ریال ---- اجرای لوله گذاری شبکه داخلی پروژه آبرسانی اوسا شهرستان میاندرود با برآورد ۴.۵۷۰.۳۰۳.۹۵۲ ریال و تضمین ۲۲۸.۵۱۵.۱۹۷ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رتبه ۵ در رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۱۱۳۳۳۵۶۵۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی اجرای لوله گذاری خط انتقال پروژه آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندرانمناقصه ارزیابی کیفی اجرای لوله گذاری خط انتقال پروژه آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن