مناقصه واگذاری سلف سرویسهای مربوط به دانشجویان و کارکنان واقع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۵۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری سلف سرویسهای مربوط به دانشجویان و کارکنان واقع در دو مجموعه ساختمان مرکزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۷۷۸۵۲۷۱۰۰۹ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر واقع در خیابان علامه طبرسی ساختمان ولایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری سلف سرویسهای مربوط به دانشجویان و کارکنان واقع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرمناقصه واگذاری سلف سرویسهای مربوط به دانشجویان و کارکنان واقع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن